รายการ SMEs มืออาชีพ การเลี้ยงแพะนม แบบฉบับ ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม ตอน2

รายการ SMEs มืออาชีพ
การเลี้ยงแพะนม แบบฉบับ ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม ตอน2รายการ SMEs มืออาชีพ พบกับเทคนิคสร้างอาชีพ การเลี้ยงแพะนม การบริหารจัดการฟาร์มแพะนม และการผลิตน้ำนมแพะ แบบฉบับปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม เรียนรู้เกษตรพอเพียงกับฟาร์มแพะนม ปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนมในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในรายการ SMEs มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น