ข่าวเกษตร : คลิปสารคดีเกษตร ช่อง 7 สี สารคดีแพะนม ดลรวีฟาร์ม


ข่าวเกษตร ช่อง 7 สี 
คลิปสารคดีเกษตร ช่อง 7 สี 
สารคดีแพะนม ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม 
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ชมข่าวสารคดีเกษตร...

สารคดีเกษตร : การเลี้ยงแพะนมใช้พื้นที่ไม่มาก
 
 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย : ประโยชน์ของน้ำนมแพะ
  
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย : ประโยชน์ของน้ำนมแพะ 
 
ข้อคิดชีวิตเกษตร : ข้อคิดดีๆที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
 


คลิปวีดีโอ รายการ SMEs มืออาชีพ เทคนิคการสร้างอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ สไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม (ช่วงที่1)

http://youtu.be/U8Gfbp62QGQ

คลิปวีดีโอ รายการ SMEs มืออาชีพ
สไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม
ฟาร์มแพะนม ท่านจะได้พบกับ


 • ประวัติความเป็นมาของ ดลรวีฟาร์ม

 • ประวัติความเป็นมาของแพะนม

 • เทคนิคสร้างอาชีพ

 • การเลี้ยงแพะนม

 • การเลือกสายพันธุ์

 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ

 • การบริหารจัดการฟาร์มแพะนม

 • การรีดนมแพะ ทัศนคติการเลี้ยงแพะนม

 • การผลิตน้ำนมแพะ

 • และ อื่นๆฯลฯ  

   

  สไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ดลรวีฟาร์ม พร้อมทั้ง
  เรียนรู้เกษตรพอเพียงกับฟาร์มแพะนม ดลรวีฟาร์ม
  ฟาร์มแพะนมในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
  รายการ SMEs มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  North Bangkok University

   

   ชมคลิปผ่านทาง YouTube คลิกที่นี่

  http://youtu.be/U8Gfbp62QGQ

   

คลิปวีดีโอ รายการ SMEs มืออาชีพ เทคนิคสร้างอาชีพสไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม (ช่วงที่2)

http://youtu.be/U8Gfbp62QGQ

คลิปวีดีโอ รายการ SMEs มืออาชีพ
สไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม
ฟาร์มแพะนม ท่านจะได้พบกับ


 • เทคนิคสร้างอาชีพ

 • การเลี้ยงแพะนม

 • การเลือกสายพันธุ์

 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ

 • การบริหารจัดการฟาร์มแพะนม

 • การรีดนมแพะ ทัศนคติการเลี้ยงแพะนม

 • การผลิตน้ำนมแพะและ อื่นๆฯลฯ

 

สไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ดลรวีฟาร์ม พร้อมทั้ง
เรียนรู้เกษตรพอเพียงกับฟาร์มแพะนม ดลรวีฟาร์ม
ฟาร์มแพะนมในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รายการ SMEs มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
North Bangkok University

 

 ชมคลิปผ่านทาง YouTube คลิกที่นี่

http://youtu.be/U8Gfbp62QGQ