แพะพันธุ์ซาแนน ราชีนีแห่งแพะนม - Saanen Goat


แพะซาแนนเป็นแพะสายพันธุ์ที่มีสีขาวหรือสีครีม แพะซาแนนถูกตั้งชื่อตามชื่อหุบเขาซาแนน ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยในศตวรรษที่ 19 แพะพันธุ์ซาแนนได้แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป และในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ถูกนำตัวไปยังสหรัฐอเมริกา จนมาถึงในศตวรรษที่ 21 มีผู้เลี้ยงแพะซาแนนและเป็นที่ผู้นิยมเลี้ยงมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในบรรดาแพะนม เพราะแพะซาแนนเป็นแพะที่ได้ขนานนามว่า

"ราชีนีแห่งแพะนม"คุณลักษณะของแพะสายพันธุ์ซาแนน แพะซาแนนเป็นแพะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสายพันธุ์แพะนม และเป็นหนึ่งในด้านการให้น้ำนมที่สูงที่สุดในบรรดาแพะนม มีติ่งใต้คอ 2 ข้าง ซึ่งในบางตัวอาจไม่มีก็ได้ แต่การถ่ายถอดลักษณะพันธุกรรมจะมีเฉพาะแพะนมสายพันซาแนนเท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมเหมือนลักยิ้มของมนุยญ์  แพะพันธุ์ซาแนนนี้มีสีขาว สีครีม หรือสีน้ำตาลอ่อนๆ แพะซาแนนในบางตัวจะมีเขาและบางตัวไม่มี ซึ่งจะมีเขาเป็นส่วนน้อย แต่ในการผสมพันธุ์และสืบพันธุ์ควรจะคัดเลือกเป็นแพะซาแนนที่มีเขาเพื่อความสมบูรณ์พันธุ์และถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดี แพะพันธุ์ซาแนน น้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 60-80 กิโลกรัม สูงประมาณ 70-90 เซนติเมตร ให้น้ำนมประมาณวันละ 2.2-3.5 ลิตร ระยะเวลาการให้นมนานถึง 200 วัน 


ทั้งนี้แพะพันธุ์ซาแนนโดยลักษณะแล้วมีขนสั้น ดั้งจมูกและใบหน้ามีลักษณะตรง ใบหูเล็กและตั้งชี้ไปข้างหน้า ปกติจะไม่มีเขาทั้งในเพศผู้และเพศเมีย(ส่วนใหญ่) แพะซาแนนที่ผู้คนไม่ค่อยนิยมเลี้ยงเนื่องจาก มีการปรับตัวยากกับสภาพแวดล้อมที่ต่างๆกันไปของภูมิศาสตร์ และไม่ทนกับอากาศร้อน และร้อนชื้น มีหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เลี้ยงแพะพันธุ์นี้อยู่มาก เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย แต่ก็มีปัญหาเพราะว่าแพะพันธุ์นี้ปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศในแถบนี้ไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้าหากเลี้ยงแพะพันธุ์นี้ไว้ในลักษณะขังคอกตลอดเวลา หรือปล่อยบางครั้งคราว ก็จะทำให้ปัญหาเรื่องเจ็บป่วยลดลงและให้ผลผลิตดี


ในด้านประวัติความเป็นมา สายพันธุ์แพะซาแนนถูกพัฒนาขึ้นในประเทศ Switzerland, south of Canton Berne in the Saanen Valley และได้รับความนิยมในระดับนานาชาติในปี 1893 ทั้งนี้เมื่อสัตว์หลากหลายชนิดจากหุบเขาถูกกระจายไปทั่วยุโรป ในครั้งแรกแพะซาแนนถูกนำไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 1904 แพะซาแนนได้ขึ้นไปยังสหรัฐอเมริกาโดยผ่านประเทศอังกฤษ ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ในศตวรรษที่ 21 แพะซาแนนยังคงเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดแพะนมในสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้องค์กรเพื่อการอนุรักษ์และความก้าวหน้าของสายพันธุ์สัตว์ของสหรัฐและสมาคมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ แพะอเมริกันก่อตั้งขึ้นในปี 1935 ได้ขึ้นทะเบียนแพะเก้าสายพันธุ์ รวมทั้งแพะสายพันธุ์ซาแนน เป็นหนึ่งใน 9 สายพันธุ์นี้ด้วย... ^_^