คลิปวีดีโอ รายการ SMEs มืออาชีพ เทคนิคสร้างอาชีพสไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม (ช่วงที่2)

http://youtu.be/U8Gfbp62QGQ

คลิปวีดีโอ รายการ SMEs มืออาชีพ
สไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม
ฟาร์มแพะนม ท่านจะได้พบกับ


  • เทคนิคสร้างอาชีพ

  • การเลี้ยงแพะนม

  • การเลือกสายพันธุ์

  • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ

  • การบริหารจัดการฟาร์มแพะนม

  • การรีดนมแพะ ทัศนคติการเลี้ยงแพะนม

  • การผลิตน้ำนมแพะและ อื่นๆฯลฯ

 

สไตล์ปศุสัตว์อินทรีย์ดลรวีฟาร์ม พร้อมทั้ง
เรียนรู้เกษตรพอเพียงกับฟาร์มแพะนม ดลรวีฟาร์ม
ฟาร์มแพะนมในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รายการ SMEs มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
North Bangkok University

 

 ชมคลิปผ่านทาง YouTube คลิกที่นี่

http://youtu.be/U8Gfbp62QGQ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น