รายการ SMEs มืออาชีพ การเลี้ยงแพะนม แบบฉบับ ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม ตอน1

 รายการ SMEs มืออาชีพ
การเลี้ยงแพะนม แบบฉบับ ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนม ตอน1

 


รายการ SMEs มืออาชีพ พบกับเทคนิคสร้างอาชีพ การเลี้ยงแพะนม  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ การบริหารจัดการฟาร์มแพะนม และการผลิตน้ำนมแพะ ทัศนคติการเลี้ยงแพะนมในแบบฉบับปศุสัตว์อินทรีย์ดลรวีฟาร์ม เรียนรู้เกษตรพอเพียงกับฟาร์มแพะนม ปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนมในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในรายการ SMEs มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - North Bangkok University 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น